Researcher Introduction

 

Mechanical Engineering and Robotics

 

 MIYAWAKI Kazuto   PDF    IKEDA Hiroshi   PDF     KIZAWA Satoru   PDF

 KOBAYASHI Yoshikazu   PDF  NOZAWA Masakazu   PDF  SAKURADA Akira   PDF

 WATANABE Hideaki   PDF    YANAGIMACHI Takuya   PDF   KONDA Yoshinori   PDF

 SASAKI Takahiro   PDF

 

Electrical and Information Engineering

 

 ANDO Itaru   PDF    ITOH Keiichi   PDF     YAMAZAKI Hiroyuki   PDF

 TANAKA Masaki   PDF  TAKESHITA Daiki   PDF  SAKAMOTO Fumito   PDF

 SUGAWARA Eiko   PDF    NAKAZAWA Yoshihiro   PDF   Carabez Andrade Eduardo   PDF

 SATO Takanori   PDF

 

Chemical and Biological Engineering

 

 ITOH Hiroyuki   PDF    SAKAKI Shujiro   PDF     MARUYAMA Koh-ichi   PDF

 ISHIZUKA Shinji   PDF  NISHINO Tomomichi   PDF  YOKOYAMA Yasuo   PDF

 NONAKA Risehiro   PDF    NOIKE Motoyoshi   PDF   ZHAO Ming   PDF

 FUNAKI Kenji   PDF

 

Civil Engineering and Architecture

 

 INOUE Makoto   PDF    KIM Juhyun   PDF     TERAMOTO Naofumi   PDF

 HASEGAWA Hironobu   PDF  MASUDA Shuhei   PDF  YAMAZOE Nobutaka   PDF

 KASAI Makoto   PDF    Wei Ding   PDF   KAMADA Mitsutoshi   PDF

 NAKAJIMA Ryuichiro   PDF

 

Human Science

 

 KOBAYASHI Mitsugu   PDF    ISHIZUKA Seigo   PDF     SUGAWARA Takayuki   PDF

 NAGAI Eiji   PDF  YONEZAWA Kunihiko   PDF  KUROGI Akito   PDF

 YIBIFU Tilabi   PDF

 

 

Natural Science

 

 KANETA Yasunori   PDF    UEDA Manabu   PDF     SATO Takafumi   PDF

 MORIMOTO Mari   PDF  KASEDOU Masaki   PDF  ISHII Naoto   PDF

 MIURA Daisuke   PDF    SAKURAI Yoshiko   PDF   SATO Akihiko   PDF

 UEBAYASHI Kazuhiko   PDF

 

 


TOP